Nurnen: Haedir

Central Haedir- Tento je priamo pri vašom východiskovom bode v novej krajine. Z jeho veže vidíte osem bodov záujmu- miestny barrow, 1 pamäť Shelob, 2 ithildin a 4 stratené artefakty. Zhruba v smere hodinových ručičiek sú-Eastern Haedir - Ak ste už zachytili centrálny haedir, potom sa už odhalí barrow. Zostanú tak 2 ithildin, 3 stratené artefakty a jedna pamäť Shelob (zhruba v smere hodinových ručičiek).

Najzápadnejší haedir nemá s ostatnými okrem Barrowa nič spoločné. Zostanú tak 4 stratené artefakty, 1 pamäť Shelob a 2 ithildin.